Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Επτά Φράσεις του Χριστού στο Σταυρό.

Πρώτη φράση: "Πάτερ, άφες αυτοίς' ου γαρ οίδασι τι ποιούσι" (Λουκ. 23,34)
Δεύτερη φράση: "Αμήν λέω σοι, σήμερον μετ' εμού εσή εν τω παραδείσω" (Λουκ. 23,43)
Τρίτη φράση: "Γυναί, ίδε ο υιός σου" (Ιωαν.19,26)
Τέταρτη φράση: "Θεέ μου, Θεέ μου, ινατί με εγκατέλιπες;" (ΜΑτθ. 27,46)
Πέμπτη φράση: "Διψώ" (Ιωαν. 19,28)
Έκτη φράση: "Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου" (Λουκ. 23,46)
Έβδομη φράση: "Τετέλεσται" (Ιωαν. 19,30)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Banners


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.