Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Βίος και Χρόνος


«ΟΡΕΓΕΣΑΙ ΟΡΘΟΝ ΒΙΟΝ;».

Την ερώτηση κάνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος στα «Ασκητικά» του
και μας δίνει και την απάντηση:

«Ορέγεσαι ορθόν βίον; Επιμελού την ταπεινοφροσύνην, διότι χωρίς αυτήν
ορθός βίος δεν δύναται να υπάρξη». Και συμπληρώνει στην συνέχεια:
«Αγάπα την ταπεινοφροσύνην και δεν θέλεις συλληφθή ποτέ υπό διαβο-
λικής παγίδος. Διότι θέλεις γίνει ανώτερος των παγίδων του διαβόλου, επειδή
ανακουφίζεσαι πάντοτε από το οξύτατον πτερόν της ταπεινοφροσύνης».
ΝΑ ΛΥΠΑΣΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

Μια πολύ μεγάλη αλήθεια μας διδάσκει ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
λέγοντας να λυπόμαστε πριν απ᾽ όλα, τον χρόνο της ζωής μας:

«Τίποτε άλλο δεν πρέπει να λυπάσαι
τόσον, όσον τον χρόνον σου. Αν ξοδεύσης χρήματα, θα μπορέσης και πά-
λι να τα αποκτήσης. Αν όμως χάσης τον χρόνον σου, είναι πολύ δύσκολον
να τον ξαναποκτήσης. Γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος, που μας έχει χα-
ρισθή στην παρούσα ζωή».

Ας φροντίζουμε λοιπόν για την αιωνιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Banners


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.