Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Πίστη κ Ελπίδα

Ο συντομότερος ορισμός της πίστεως και της ελπίδας.
Πιστεύω: σημαίνει ότι δέχομαι και ομολογώ οτιδήποτε διδάσκει η εκκλησία του Θεού.
Ελπίζω: σημαίνει οτι προσμένω με εμπιστοσύνη τις αγαθές επαγγελίες του Θεού.

Η χριστιανική ελπίδα γεννάται από την πίστη (Γαλ 5,5 Εβρ 10,23). Επίσης γεννάται από την υπομονή (Ρωμ 5,4)

* Πως κατανοείται ο λόγος της Αγίας Γραφής που λέγει: "Επικατάρατος άνθρωπος, ος την ελπίδα έχει επ'ανθρώπου" Ιερμ.17,5
Την ελπίδα μας πρέπει να τη στηρίζουμε μόνο στο Θεό (Ψαλμός 2, 15 5, 11 και 117, 8-9) και όχι στον άνθρωπο (Ψαλμός 145,3 και Ησαϊου 2, 22) η ελπίδα του πιστού δεν πρέπει να στηρίζεται στο σώμα (στα σωματικά πρόσκαιρα πράγματα), ούτε στους εαυτούς μας (Λου 18,19). Ο άνθρωπος ομοιάζει με το χόρτο (Ψαλμ 102, 15), με άνθος αγρού, με σκιά, με καλάμι που σαλεύει από τον άνεμο, με ιστό αράχνης (Ησαϊου 36,6 Ιωβ 18,14).
Επομένως ένας καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο, διότι ελπίζει στο μικρότερο κτίσμα του Θεού και αδύναμο και όχι στο Θεό των δυνάμεων.
Όποιος ελπίζει στον Θεό αγαπάται υπό του Θεού (Ψαλμ 146,11) ενώ όποιος ελπίζει στον άνθρωπο, ελπίζει στην ματαιότηα, διότι για τον άνθρωπο "αι ημέραι μου ωσει σκιά εκλήθηκαν, καγώ ωσεί χόρτος εξηράνθην (Ψαλμ 101,12) Είναι καταραμένος ο άνθρωπος, όταν ελπίζει στα μάταια, τα φθαρτά και σε ανθρώπους που είναι δούλοι των παθόντων. (Ιωαν 8,34, Ρωμ 1,24,3,9,7,5,14,3 Εφεσ 2,3).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Banners


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.