Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Τα τέσσερα βήματα

Τα τέσσερα βήματα της αφοσιώσεως στον Χριστό
πνευματικές συμβουλές του Αποστόλου Παύλου)
α) "Γρηγορείτε". Αγρυπνείτε!
β) "Στήκετε εν τη πίστει". Μένετε στέρεοι στην πίστη!
γ) "Ανδρίζεσθε και κρατιούσθε". Να είστε γενναίοι και δυνατοί!
δ) "Πάντα υμών εν αγάπη γινέσθω". Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη!

εδώ

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

αρετές, που εξαρτώνται από μας

Ο Όσιος Ηλίας ο Έκδικος,
μας συμβουλεύει από τα εύκολα, όπως γράφει στο «Γνωμικὸν
Ανθολόγιόν» του: «Από τις αρετές, που εξαρτώνται από μας, οι
σύμφωνες με την δύναμή μας είναι η προσευχή και η σιωπή. Από
αυτές, που δεν εξαρτώνται από μας, αλλά κυρίως από την κατα-
σκευή του σώματος, είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Όποιο από
τα έργα αυτά μπορεί να κάνη ευκολώτερα ο αγωνιστής, με εκείνο
πρέπει να καταπιάνεται».


Εμπρός λοιπόν, ας αρχίσουμε.

Banners


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.